Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Course reserves for Công nghệ sinh học ứng dụng trong chăn nuôi - thú y

  1. Department: Ngành Thú y 2020
  2. Course number: CNTY21302
  3. Section: Kiến thức ngành - Bắt buộc
  4. Instructors:
    • Châu Hồ Lê Quỳnh
    • Thư Lê Nữ Anh
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Giáo trình Nhập môn Công nghệ sinh học Nguyễn, Hoàng Lộc Sách in Kho Mở T1
G.01
Available
Ứng dụng công nghệ sinh học vào thức ăn gia súc ở các nước đang phát triển Leng, R. A. Sách in Kho Mở T1
G.01
Available
Công nghệ sinh học trong thú y Nguyễn, Ngọc Hải Sách in Trung tâm Thông tin - Thư viện
G.01
Available
Công nghệ sinh học ứng dụng trong chăn nuôi thú y Lê, Nữ Anh Thư Bài giảng Kho Mở T1
636.089 C Available
Công nghệ sinh học đối với vật nuôi và cây trồng Đái, Duy Ban Sách in Kho Mở T2
G.01
Available
Giáo trình công nghệ sinh học xử lý môi trường Nguyễn, Xuân Thành Sách in Kho Mở T2
G.02
Available

Powered by Koha