Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 56 results. Subscribe to this search

|
1. Các văn bản pháp quy liên quan đến chính sách hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng 8/1945 cải thiện nhà ở Việt Nam. Bộ xây dựng. Cục quản lý nhà nước

by Việt Nam. Bộ xây dựng. Cục quản lý nhà nước.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (8).

2. Các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

3. Các văn bản pháp quy về an toàn và vệ sinh lao động Việt Nam. Bộ xây dựng

by Việt Nam. Bộ xây dựng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1997Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

4. Các văn bản hướng dẫn thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

5. Văn bản hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

6. Văn bản hướng dẫn thực hiện giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 - 07 - 1991

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

7. Văn bản hướng dẫn thực hiện xây dựng mới và quản lý sử dụng trụ sở làm việc - nhà nghỉ - nhà khách của các cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

8. Văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí và bảo hiểm xã hội cho cán bộ công nhân viên trong các doanh nghiệp

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nxb. Xây dựng 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

9. Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng -Nhà ở đất ở, đất đai xây dựng - Kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị - Quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập IV.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

10. Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng -Nhà ở đất ở, đất đai xây dựng - Kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị - Quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập V.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

11. Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng -Nhà ở đất ở, đất đai xây dựng - Kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị - Quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập VII.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

12. Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng -Nhà ở đất ở, đất đai xây dựng - Kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị - Quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập VIII

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

13. Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng -Nhà ở đất ở, đất đai xây dựng - Kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị - Quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập IX

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

14. Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng -Nhà ở đất ở, đất đai xây dựng - Kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị - Quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập X

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

15. Tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc - xây dựng English for architecture and construction Vi Thị Quốc Khánh ...[và những người khác].

by Vi, Thị Quốc Khánh | Nguyễn, Thuý Vân | Trần, Tuyết Lan | Nguyễn, Thị Thu Hải | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Bộ môn tiếng Anh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội [Xây dựng] 1995Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

16. Sức bền vật liệu Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng Nguyễn Văn Liên (Chủ biên), Đinh Trọng Bằng, Nguyễn Phương Thành.

by Nguyễn, Văn Liên | Nguyễn, Phương Thành | Đinh Trọng Bằng | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1994Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

17. Nguyên lý thiết kế cấu tạo các bộ phận nhà dân dụng. Phan Tấn Hài, Võ Đình Diệp, Cao Xuân Lương. Tập II

by Phan, Tấn Hài | Võ, Đình Diệp | Cao, Xuân Lương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1991Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

18. Công nghệ xử lý nước thải đô thị André Lamouchie; Tạ Thành Liêm biên dịch; Trịnh Xuân Lai hiệu đính.

by Lamouchie, André | Tạ, Thành Liêm | Trịnh, Xuân Lai.

Edition: Tái bảnMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

19. Hướng dẫn đồ án nền và móng Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng

by Nguyễn, Văn Quảng | Nguyễn, Hữu Kháng | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1996Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

20. Thiết kế kiến trúc công nghiệp Nguyễn Minh Thái

by Nguyễn, Minh Thái | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1996Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha