<![CDATA[Trung tâm Thông tin - Thư viện Search for 'Provider:Xây dá»±ng and se:T��� s��ch v��n b���n quy ph���m ph��p lu���t x��y d���ng']]> /cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=Provider%3AX%C3%83%C2%A2y%20d%C3%A1%C2%BB%C2%B1ng%20and%20se%3AT%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%20s%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDch%20v%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDn%20b%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDn%20quy%20ph%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDm%20ph%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDp%20lu%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDt%20x%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDy%20d%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDng&format=rss2 0 20