<![CDATA[Trung tâm Thông tin - Thư viện Search for 'au:"ChÆ°Æ¡ng trình 327. Hội KHKT lâm nghiệp Việt Nam" and au:Ch����ng tr��nh 327. H���i KHKT l��m nghi���p Vi���t Nam']]> /cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=au%3A%22Ch%C3%86%C2%B0%C3%86%C2%A1ng%20tr%C3%83%C2%ACnh%20327.%20H%C3%A1%C2%BB%C2%99i%20KHKT%20l%C3%83%C2%A2m%20nghi%C3%A1%C2%BB%C2%87p%20Vi%C3%A1%C2%BB%C2%87t%20Nam%22%20and%20au%3ACh%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDng%20tr%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDnh%20327.%20H%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDi%20KHKT%20l%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDm%20nghi%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDp%20Vi%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDt%20Nam&format=rss2 0 20