<![CDATA[Trung tâm Thông tin - Thư viện Search for 'au:"Trường đại học Nông lâm Huế" and itype:KHAC and holdingbranch:109 and itype:KHAC and holdingbranch:109.1 and itype:KHAC and au:�����ng, Th��i D����ng']]> /cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=au%3A%22Tr%C3%86%C2%B0%C3%A1%C2%BB%C2%9Dng%20%C3%84%C2%91%C3%A1%C2%BA%C2%A1i%20h%C3%A1%C2%BB%C2%8Dc%20N%C3%83%C2%B4ng%20l%C3%83%C2%A2m%20Hu%C3%A1%C2%BA%C2%BF%22%20and%20itype%3AKHAC%20and%20holdingbranch%3A109%20and%20itype%3AKHAC%20and%20holdingbranch%3A109.1%20and%20itype%3AKHAC%20and%20au%3A%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDng%2C%20Th%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDi%20D%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDng&format=rss2 0 20