<![CDATA[Trung tâm Thông tin - Thư viện Search for 'au:"Trường đại học Nông lâm Huế" and itype:KHAC and holdingbranch:109 and itype:SACH and holdingbranch:109 and itype:SACH and au:Nguy���n, V��n L���i']]> /cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=au%3A%22Tr%C3%86%C2%B0%C3%A1%C2%BB%C2%9Dng%20%C3%84%C2%91%C3%A1%C2%BA%C2%A1i%20h%C3%A1%C2%BB%C2%8Dc%20N%C3%83%C2%B4ng%20l%C3%83%C2%A2m%20Hu%C3%A1%C2%BA%C2%BF%22%20and%20itype%3AKHAC%20and%20holdingbranch%3A109%20and%20itype%3ASACH%20and%20holdingbranch%3A109%20and%20itype%3ASACH%20and%20au%3ANguy%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDn%2C%20V%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDn%20L%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDi&format=rss2 0 20