<![CDATA[Trung tâm Thông tin - Thư viện Search for 'su:"Đất lâm nghiệp" and su-to:C��ng ty l��m nghi���p Ph�� L���c']]> /cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=su%3A%22%C3%84%C2%90%C3%A1%C2%BA%C2%A5t%20l%C3%83%C2%A2m%20nghi%C3%A1%C2%BB%C2%87p%22%20and%20su-to%3AC%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDng%20ty%20l%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDm%20nghi%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDp%20Ph%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%20L%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDc&format=rss2 0 20