<![CDATA[Trung tâm Thông tin - Thư viện Search for 'su:"Đất nông nghiệp" and holdingbranch:109 and su-to:Ch��nh s��ch �����t ��ai']]> /cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=su%3A%22%C3%84%C2%90%C3%A1%C2%BA%C2%A5t%20n%C3%83%C2%B4ng%20nghi%C3%A1%C2%BB%C2%87p%22%20and%20holdingbranch%3A109%20and%20su-to%3ACh%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDnh%20s%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDch%20%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDt%20%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDai&format=rss2 0 20