<![CDATA[Trung tâm Thông tin - Thư viện Search for 'su:"Đất nông nghiệp" and itype:KHAC and su-to:Ch��nh s��ch d���n ��i���n �����i th���a']]> /cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=su%3A%22%C3%84%C2%90%C3%A1%C2%BA%C2%A5t%20n%C3%83%C2%B4ng%20nghi%C3%A1%C2%BB%C2%87p%22%20and%20itype%3AKHAC%20and%20su-to%3ACh%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDnh%20s%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDch%20d%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDn%20%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDi%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDn%20%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDi%20th%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDa&format=rss2 0 20