<![CDATA[Trung tâm Thông tin - Thư viện Search for 'su:"Đo đạc" and holdingbranch:109.1 and su-to:��o �����c l��m nghi���p']]> /cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=su%3A%22%C3%84%C2%90o%20%C3%84%C2%91%C3%A1%C2%BA%C2%A1c%22%20and%20holdingbranch%3A109.1%20and%20su-to%3A%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDo%20%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDc%20l%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDm%20nghi%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDp&format=rss2 0 20