<![CDATA[Trung tâm Thông tin - Thư viện Search for 'su:"Giống lúa" and holdingbranch:109.2 and su-to:Gi���ng l��a r���y']]> /cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=su%3A%22Gi%C3%A1%C2%BB%C2%91ng%20l%C3%83%C2%BAa%22%20and%20holdingbranch%3A109.2%20and%20su-to%3AGi%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDng%20l%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDa%20r%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDy&format=rss2 0 20