<![CDATA[Trung tâm Thông tin - Thư viện Search for 'su:"Giống lúa" and itype:SACH and su-to:Khoa h���c v��� c��y l��a']]> /cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=su%3A%22Gi%C3%A1%C2%BB%C2%91ng%20l%C3%83%C2%BAa%22%20and%20itype%3ASACH%20and%20su-to%3AKhoa%20h%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDc%20v%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%20c%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDy%20l%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BDa&format=rss2 0 20