Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 61 results. Subscribe to this search

|
41. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất chuyển đổi từ đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Châu Đình Giang

by Châu, Đình Giang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

42. Đánh giá tình hình giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Trần Thị Lệ Nhung

by Trần, Thị Lệ Nhung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

43. Nghiên cứu tình hình quản lý và biến động sử dụng đất lâm nghiệp theo 3 loại rừng tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Đinh Xuân Chuyên

by Đinh, Xuân Chuyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

44. Đánh giá tác động của công tác giao đất lâm nghiệp đến sinh kế của người dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 885 01 03 Nguyễn Nhất Sinh

by Nguyễn, Nhất Sinh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường - - Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế; 2017. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

45. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp hiệu quả ở vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Phan Thanh Hưng

by Phan, Thanh Hưng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế; 2017. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

46. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp quản lý sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Quốc Hiền

by Nguyễn, Quốc Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế; 2017. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

47. Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác kê khai và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai. Mã số: 8850103 Huỳnh Tấn Phương

by Huỳnh, Tấn Phương.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2018Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TNĐ.QLĐ 2018/H] (1).

48. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học. Mã ngành: 8.62.02.01 Lê Khánh Vũ

by Lê, Khánh Vũ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/L] (1).

49. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học. Mã số: 862.02.01 Nguyễn Thế Anh

by Nguyễn, Thế Anh.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/N] (1).

50. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Luận văn thạc sĩ khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học. Mã số: 8620201. Lê Văn Linh

by Lê, Văn Linh.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/L] (2).

51. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp bền vững ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học. Mã số: 862.02.01 Nguyễn, Thanh Hùng

by Nguyễn, Thanh Hùng.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/N] (2).

52. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý trong công tác giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Luận án tiến sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai. Mã số: 62.85.01.03 Nguyễn Từ Đức

by Nguyễn, Từ Đức.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2017Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: 333.73 N] (1).

53. Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Trần, Nguyên Tú

by Trần, Nguyên Tú.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2019Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2019. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2019/T] (1).

54. Đánh giá công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận quyèn sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai. Mã số: 8850103. Nguyễn Thị Thu Thảo

by Nguyễn, Thị Thu Thảo.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TNĐ.QLĐ 2019/N] (1).

55. Ứng dụng ảnh viễn thám và GIS để theo dõi biến động tài nguyên rừng tại xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn Thạc sĩ Lâm nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học. Mã số: 8620201 Trương, Đức Nguyên

by Trương, Đức Nguyên.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2020Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/T] (1).

56. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Luận văn thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành: Quản lý đất đai. Mã số: 8850103 Võ Hồng Nguyên

by Võ, Hồng Nguyên.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TNĐ.QLĐ 2019/V] (1).

57. Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Luận văn Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai. Mã số: 8850103. Trần Kim Hưng

by Trần, Kim Hưng.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TNĐ.QLĐ 2019/T] (1).

58. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp bền vững tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm nghiệp. Mã số : 8620201. Nguyễn Thanh Hùng

by Nguyễn, Thanh Hùng.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2021Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2021/N] (1).

59. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp hiệu quả ở công ty lâm nghiệp Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Phạm Cách

by Phạm, Cách.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: No items available

60. Thực trạng quản lý, hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai. Mã số 8850103 Bùi Văn Nam

by Bùi, Văn Nam.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2021Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TNĐ.QLĐ 2021/B] (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha