Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 418 results. Subscribe to this search

|
181. Giáo trình côn trùng nông nghiệp Dùng giảng dạy trong các trường Đại học nông nghiệp Hồ Khắc Tín (chủ biên)...[và những người khác] Tập 2

by Hồ, Khắc Tín | Nguyễn, Tự Khái | Nguyễn, Viết Tùng | Nguyễn, Thị Tâm Thu | Nguyễn, Công Thuật.

Source: Giáo trình Côn trùng nông nghiệpSource: Giáo trình Côn trùng nông nghiệpMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1982Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (20).

182. Giáo trình côn trùng nông nghiệp Dùng giảng dạy trong các trường Đại học nông nghiệp Hồ Khắc Tín (chủ biên)...[và những người khác] Tập 1

by Hồ, Khắc Tín | Nguyễn, Tự Khái | Nguyễn, Viết Tùng | Nguyễn, Thị Tâm Thu | Nguyễn, Công Thuật.

Source: Giáo trình Côn trùng nông nghiệpMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1980Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (20).

183. Giáo trình Cây thuốc lá Đặc diểm phát triển và sinh trưởng Đinh Xuân Đức

by Đinh, Xuân Đức.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế XN in Thừa Thiên Huế 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (15).

184. Giáo trình cây chè Dùng trong các trường Đại học Nông nghiệp Nguyễn Ngọc Kính, Phạm Kiến Nghiệp

by Phạm. Ngọc Kính | Phạm, Kiến Nghiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nxb. Nông nghiệp 1979Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (15).

185. Giáo trình cây dứa sợi Hoàng Đức Phương

by Hoàng, Đức Phương | Trường Đại học Nông nghiệp II Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế XN in Thừa Thiên Huế 1990Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (11).

186. Giáo trình Cây đay cách Hoàng Đức Phương

by Hoàng, Đức Phương | Trường Đại học Nông nghiệp II Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế XN in Thừa Thiên Huế 1990Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (11).

187. Giáo trình Cây đay xanh Hoàng Đức Phương

by Hoàng, Đức Phương | Trường Đại học Nông nghiệp II Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế XN in Thừa Thiên Huế 1990Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (11).

188. Bệnh cây Được dùng làm giáo trình các trường Đại học Nông nghiệp Lê Lương Tề (chủ biên)...[và những người khác].

by Lê, Lương Tề | Phùng, Tuấn Cẩm | Phạm, Quý Hiệp | Lê, Thị Minh Thi.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1977Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

189. Giáo trình cây hồ tiêu Dùng trong nội bộ trường Lê Minh Xuân

by Lê, Minh Xuân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Bắc Đại học Nông nghiệp 2 1981Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (11).

190. Cây cao su Lê Minh Xuân

by Lê, Minh Xuân | Trường Đại học Nông nghiệp II Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Trường Đại học Nông nghiệp 2 1989Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (13).

191. Giáo trình nông hóa Dùng để giảng dạy trong các trường Đại học Nông nghiêp Lê Văn Can...[và những người khác]

by Lê, Văn Căn | Võ, Minh Kha | Đỗ, Ánh | Hà, Huy Khuê.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1978Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

192. Giáo trình cây lúa Dùng trong các trường Đại học Nông nghiệp Đinh Văn Lữ

by Đinh, Văn Lữ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1978Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

193. Giáo trình phương pháp thí nghiệm đồng ruộng Dùng làm giáo trình các trường Đại học Nông nghiệp Phạm Chí Thành

by Phạm, Chí Thành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (20).

194. Giáo trình vi sinh vật học trồng trọt Dùng trong các trường Đại học Nông nghiệp Đường Hồng Dật...[và những người khác]

by Đường, Hồng Dật.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1979Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (11).

195. Giáo trình sinh lý cây trồng Trần Kim Đồng, Nguyễn Quang Phổ, Lê Thị Hoa

by Trần, Kim Đồng | Nguyễn, Quang Phổ | Lê, Thị Hoa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1991Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

196. Giáo trình Thủy nông Dùng để giảng dạy trong các trường Đại học Nông nghiệp Ngô Đức Thiệu

by Ngô, Đức Thiệu | Hà, Ngọc Ngô.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1978Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (14). Checked out (1).

197. Giáo trình Thực tập thổ nhưỡng Dùng cho học sinh ngành trồng trọt ở các trường Đại học Nông nghiệp Nguyễn Mười

by Nguyễn, Mười.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1979Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

198. Kinh tế chính trị Mác - Lênin Đề cương bài giảng dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng từ năm học 1991 - 1992. Phan Thanh Phố, Nguyễn Văn Hảo

Edition: In lần thứ 3Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Giáo Dục 1995Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

199. Động vật học Dùng cho các Trường Đại học Nông nghiệp Việt Nam Phan Trọng Cung..[và những người khác] Tập 2 Động vật có xương sống

by Phan, Trọng Cung | Phạm, Thế Nghiệp | Lê, Văn Sắc | Đỗ, Văn Chừng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Đại học và Trung học chuyên nghiệp 1979Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (20).

200. Động vật học Dùng cho các Trường Đại học Nông nghiệp Việt Nam Phan Trọng Cung..[và những người khác] Tập 1 Động vật không xương sống

by Phan, Trọng Cung | Phạm, Thế Nghiệp | Lê, Văn Sắc | Đỗ, Văn Chừng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Đại học và Trung học chuyên nghiệp 1979Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (20).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha