Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 651 results. Subscribe to this search

|
81. Giáo trình bản đồ địa chính chủ biên Vũ Bích Vân

by Vũ Bích Vân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [knxb] Nxb.Hà Nội 2007Other title: Bản đồ địa chính.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

82. Giáo trình công nghệ chế tạo máy chủ biên Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Quang Hưng

by Phạm Ngọc Dũng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [knxb] Nxb.Hà Nội 2007Other title: Công nghệ chế tạo máy.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

83. Giáo trình nhập môn hệ cơ sở dữ liệu Nguyễn Tuệ

by Nguyễn Tuệ.

Edition: Tái bản lần thứ nhấtMaterial type: book Book; Format: print Publisher: [knxb] Giáo dục 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

84. Giáo trình đo đạc địa chính Nguyễn Trọng San

by Nguyễn Trọng San.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [knxb] Nxb.Hà Nội 2006Other title: Đo đạc địa chính.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

85. Giáo trình thủy lực chủ biên Hoàng Đức Liên

by Hoàng Đức Liên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [knxb] Nxb. Hà Nội Other title: Thủy lực.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

86. Giáo trình quản lý hệ thống thủy nông chủ biên Nguyễn Văn Hiệu. Tập 2 Quản lý công trình và khai thác hệ thống thủy nông

by Nguyễn Văn Hiệu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [knxb] Nxb.Hà Nội 2006Other title: Quản lý hệ thống thủy nông.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

87. Giáo trình địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức. Tập 1 Phần đại cương

by Nguyễn Viết Thịnh.

Edition: Tái bản lần thứ nămMaterial type: book Book; Format: print Publisher: [knxb] Giáo dục 2009Other title: Phần đại cương.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

88. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học chủ biên, Đỗ Nguyên Phương ...[và những người khác]

by Lê, Mậu Hãn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2004Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (25).

89. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chủ biên, Lê Mậu Hãn, Trình Mưu...[và những người khác]

by Lê, Mậu Hãn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2004Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (24). Checked out (1).

90. Giáo trình Triết học Mác - Lênin đồng chủ biên, Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc Long...[và những người khác]

by Nguyễn, Hữu Vui.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2004Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (25).

91. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ biên, Mạch Quang Thắng ...[và những người khác]

by Mạch, Quang Thắng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2005Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

92. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng đồng chủ biên, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng ...[và những người khác]

by Nguyễn, Đình Kháng | Nguyễn, Văn Hảo.

Edition: Tái bản lần 1Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2004Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (25).

93. Giáo trình công nghệ chăn nuôi Đào Duy Cầu

by Đào, Duy Cầu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Lao động - Xã hội 2004Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

94. Giáo trình Công nghệ trồng trọt Đào Duy Cầu

by Đào, Duy Cầu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Lao động - Xã hội 2004Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

95. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các Bộ môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

by Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các Bộ môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Edition: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữaMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2003Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (30).

96. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2003Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (30).

97. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng đồng chủ biên, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng ...[và những người khác]

by Nguyễn, Đình Kháng | Nguyễn, Văn Hảo.

Edition: Tái bản lần 1Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2003Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (30).

98. Giáo trình Triết học Mác - Lênin đồng chủ biên, Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc Long...[và những người khác]

by Nguyễn, Hữu Vui.

Edition: Tái bản lần 1Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2003Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (30).

99. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Văn Sinh..[ và những người khác]

by Phạm, Văn Sinh | Phạm, Quang Phan | Nguyễn, Viết Thông.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (30).

100. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Anh...và [những người khác]

by Mạch, Quang Thắng | Phạm, Ngọc Anh | Nguyễn, Ngọc Cơ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (30).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha