Quản lý đất đai /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=17 RSS feed for public list Quản lý đất đai Bảo vệ đất và chống xói mòn by N.Hudson. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4056 Bảo vệ nguồn nước chống ô nhiễm và cạn kiệt by Trần, Hữu Uyển /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1867 Bảo vệ và sử dụng nguồn nước by Trần, Hữu Uyển /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=991 Bộ luật dân sự /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8370 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8433 Bộ luật lao động. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8427 Cẩm nang đánh giá tác động các phương pháp định lượng và thực hành by Shahidur R.Khandker /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1781 Cơ sở hóa học phân tích by Hoàng, Minh Châu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1564 Cơ sở khí tượng và khí hậu học by Nguyễn, Lương Phán /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=913 Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học by Vũ, Đăng Độ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8413 Đặc điểm khí hậu - thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1612 Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. by Phạm, Thanh Sang /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7949 Đất đồi núi Việt Nam thoái hóa và phục hồi by Nguyễn, Tử Siêm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4080 Đất Việt Nam /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1909 Giáo trình Bản đồ địa chính by Nguyễn, Thanh Trà /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1624 Giáo trình bản đồ địa chính by Nguyễn, Văn Bình /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5030 Giáo trình bản đồ học by Nguyễn, Văn Bình /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4947 Giáo trình cây công nghiệp by Nguyễn, Minh Hiếu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=948 Giáo trình cây lương thực by Trần, Văn Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=946 Giáo trình Đại cương về xã hội học by Nguyễn, Văn Sanh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134 Giáo trình đánh giá đất by Huỳnh, Văn Chương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2352 Giáo trình đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất by Trần, Thanh Đức /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6976 Giáo trình Định giá đất by Nguyễn, Hữu Ngữ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8262 Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam by Đinh, Xuân Lý /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8367 Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=755 Giáo trình hệ thống thông tin địa lý - GIS by Trần, Thị Phượng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6975 Giáo trình hóa học by Đinh, Thị Thu Thanh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7565 Giáo trình Khí tượng học by Lê, Quang Vĩnh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7848 Giáo trình Khí tượng nông nghiệp /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=202 Giáo trình khí tượng nông nghiệp by Đoàn, Văn Điếm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1542 Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=324 Giáo trình Lập và quản lý dự án phát triển nông thôn by Hoàng, Mạnh Quân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249 Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán học by Lê, Văn Tiến /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3052 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=754 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin by Phạm, Văn Sinh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8365 Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học by Nguyễn, Bảo Vệ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7581 Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản by Nguyễn, Duy Quỳnh Trâm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7882 Giáo trình quản lý dự án by Từ, Quang Phương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=854 Giáo trình Quản lý dự án phát triển by Hoàng, Mạnh Quân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7845 Giáo trình Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn by Hồ, Kiệt /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3273 Giáo trình quy hoạch sử dụng đất by Nguyễn, Hữu Ngữ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4918 Giáo trình quy hoạch tổng thể by Nguyễn, Hữu Ngữ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3262 Giáo trình thổ nhưỡng học by Lê ,Thanh Bồn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39 Giáo trình toán học cao cấp. by Nguyễn, Đình Trí /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=867 Giáo trình trắc địa by Nguyễn, Trọng Tuyển /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1199 Giáo trình trắc địa by Huỳnh, Văn Chương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3265 Giáo trình Triết học Mác - Lênin /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306 Giáo trình Trồng trọt đại cương by Nguyễn, Minh Hiếu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7846 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=542 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=756 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh by Phạm, Ngọc Anh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8366 Giáo trình vật lý đại cương. by Lương, Duyên Bình /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=864 Giáo trình vật lý đại cương. by Lương, Duyên Bình /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=865 Giáo trình viễn thám ứng dụng by Võ, Quang Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7571 Gis đại cương và phân tích không gian by Nguyễn, Văn Lợi /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4946 GIS trong lâm nghiệp by Nguyễn, Văn Lợi /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2410 GPS hệ thống định vị toàn cầu by Trần, Vĩnh Phước /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3308 Hiện tượng xói mòn đất và biện pháp phòng chống by Chu, Thị Thơm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=381 Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình by Nguyễn, Viết Phổ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=941 Khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt Nam by Nguyễn, Đức Ngữ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5159 Khoa học môi trường by Lê, Văn Khoa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=192 Kiến trúc cảnh quan by Hàn, Tất Ngạn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8411 Kinh tế tài nguyên đất by Ngô, Đức Cát /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=937 Lí thuyết xác suất và thống kê by Đinh, Văn Gắng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1591 Luật đất đai năm 2013 và các nghị định hướng dẫn thi hành về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8430 Luật đất đai, luật nhà ở và hỏi - đáp pháp luật về đất đai, nhà ở by Quý Lâm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9054 Luật về sử dụng các nguồn nước quốc tế by Nguyễn, Trường Giang /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1280 Luật về sử dụng các nguồn nước quốc tế by Nguyễn, Trường Giang /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8434 Môi trường khí hậu thay đổi mối hiểm họa của toàn cầu by Lê, Huy Bá /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1820 Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu by Trương, Quang Học /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2994 Nghiên cứu khí hậu nông nghiệp nhiệt đới ẩm Đông Nam Á by OLDEMAN, L.R /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6118 Nghiên cứu tình hình hạn hán phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. by Dương, Quốc Nõn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7319 Nguyên lý khí hậu học by Yêu, Trẩm Sinh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6075 Những vấn đề cơ bản trong đào tạo và sử dụng . /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1602 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học by Vũ, Cao Đàm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1525 Phương pháp phân tích đất - nước - phân bón - cây trồng by Lê, Văn Khoa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1079 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học nông nghiệp by Bùi, Văn Lợi /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7875 Quản lý dựa vào cộng đồng và xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản an toàn by Nguyễn, Quang Linh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1617 Sinh thái học by Võ, Văn Phú /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7682 Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường by Cao, Liêm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1684 Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường by Cao, Liêm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3042 Sử dụng bền vững đất miền núi và vùng cao ở Việt Nam by Thái, Phiên /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5018 Tài nguyên đất by Trần, Kông Tấu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=398 Tiếp cận phát triển nông thôn dựa vào cộng đồng by Hồ, Trung Thông /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1611 Toán học cao cấp by Nguyễn, Đình Trí /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=710 Toán học cao cấp. by Nguyễn, Đình Trí /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1593 Toán học cao cấp. by Nguyễn, Đình Trí /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1599 Tổng quan hiện trạng đất ngập nước Việt Nam sau 15 năm thực hiện công ước Ramsar /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5676 Trắc địa by Nguyễn, Quang Tác /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8656 Trắc địa đại cương by Phạm, Văn Chuyên /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8219 Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá tiềm năng xói mòn đất vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế by Nguyễn, Trường Giang /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3510 Văn Kiện Đảng Toàn Tập /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=69 Viễn thám by Lê, Văn Trung /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3307 Xã hội học đại cương by Nguyễn, Sinh Huy /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1274 Xác suất thống kê by Đào, Hữu Hồ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=334 Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ ngập lụt phục vụ định hướng quy hoạch sử dụng đất tại vùng hạ lưu sông Ngàn Sâu thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. by Đinh, Xuân Bảo /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7324