Khoa học cây trồng /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=2 RSS feed for public list Khoa học cây trồng Bài giảng sức khỏe hạt giống by Trần, Văn Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7674 Basic plant pathology methods by Dhingra, Onkar D. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2042 Bộ luật dân sự /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8370 Bộ luật lao động. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8427 Cẩm nang cây lúa by Nguyễn, Văn Hoan /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=428 Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam by Phan, Thúy Hiền /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5522 Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật by Phạm, Văn Biên /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=715 Canh tác học by Lý, Nhạc /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6053 Cây chè các biện pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm by Đường, Hồng Dật /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=604 Cây có củ và kỹ thuật thâm canh by Trịnh, Xuân Ngọ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1330 Cây đậu tương by Phạm, Văn Thiều /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1345 Cây lạc và biện pháp thâm canh nâng cao hiệu quả sản xuất by Đường, Hồng Dật /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1359 Cây mía by Trần, Văn Sỏi /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1361 Cây ngô nghiên cứu và sản xuất by Trần, Văn Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=602 Chọn giống cây trồng by Phan, Thanh Kiếm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7860 Cỏ dại phổ biến tại Việt Nam by Suk, Jin Koo /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5504 Cơ sở di truyền học by Lê, Đình Lương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1712 Cơ sở hóa học phân tích by Hoàng, Minh Châu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1564 Cơ sở khí tượng và khí hậu học by Nguyễn, Lương Phán /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=913 Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học by Vũ, Đăng Độ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8413 Công nghệ sinh học thực vật by Dương, Tấn Nhựt /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6943 Di truyền học /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=518 Di truyền học by Phạm, Thành Hổ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1553 Dịch hại trên cam,quít,chanh,bưởi(Rutaceae) và IPM by Nguyễn, Thị Thu Cúc /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5410 Đặc điểm khí hậu - thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1612 Giáo trình thực tập giống cây trồng by Nguyễn, Văn Hiển /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6066 Giáo trình bệnh cây nông nghiệp by Vũ, Triệu Mân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1666 Giáo trình cây ăn quả by Trần, Thế Tục /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1674 Giáo trình cây cao su by Lê, Minh Xuân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2820 Giáo trình cây công nghiệp by Đoàn, Thị Thanh Nhàn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2283 Giáo trình cây công nghiệp by Nguyễn, Minh Hiếu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=948 Giáo trình cây lương thực by Trần, Văn Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=946 Giáo trình cây rau by Lê, Thị Khánh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=858 Giáo trình Côn trùng học đại cương by Trần, Đăng Hòa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8240 Giáo trình côn trùng nông nghiệp by Hồ, Khắc Tín /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3070 Giáo trình côn trùng nông nghiệp by Hồ, Khắc Tín /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3071 Giáo trình Công nghệ sinh học thực vật by Trần, Thị Lệ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=206 Giáo trình Công nghệ trồng trọt by Đào, Duy Cầu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=608 Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp by Nguyễn, Xuân Thành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3877 Giáo trình di truyền thực vật by Trần, Văn Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2796 Giáo trình di truyền và chọn giống cây trồng by Phạm, Văn Duệ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1698 Giáo trình Đại cương về xã hội học by Nguyễn, Văn Sanh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134 Giáo trình đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất by Trần, Thanh Đức /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6976 Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam by Đinh, Xuân Lý /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8367 Giáo trình Giống cây trồng by Trần, Văn Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244 Giáo trình giống cây trồng by Phan, Thanh Kiếm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38 Giáo trình hóa học by Đinh, Thị Thu Thanh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7565 Giáo trình hóa sinh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=861 Giáo trình hóa sinh đại cương by Trần, Thị Lệ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7873 Giáo trình hóa sinh thực vật by Trần, Thị Lệ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1539 Giáo trình khảo nghiệm, kiểm định giống cây trồng. by Trần, Văn Minh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7519 Giáo trình Khí tượng học by Lê, Quang Vĩnh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7848 Giáo trình Khí tượng nông nghiệp /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=202 Giáo trình Lập và quản lý dự án phát triển nông thôn by Hoàng, Mạnh Quân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249 Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán học by Lê, Văn Tiến /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3052 Giáo trình năng lượng sinh học by Đoàn, Suy Nghĩ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3375 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin by Phạm, Văn Sinh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8365 Giáo trình phân bón by Hoàng, Thị Thái Hòa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2353 Giáo trình phân bón và cách bón phân by Vũ, Hữu Yêm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2299 Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học by Nguyễn, Bảo Vệ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7581 Giáo trình Phương pháp thí nghiệm by Nguyễn, Thị Lan /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=190 Giáo trình phương pháp thí nghiệm trong nông học by Nguyễn, Minh Hiếu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4911 Giáo trình quản lý dự án by Từ, Quang Phương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9058 Giáo trình Quản lý dự án phát triển by Hoàng, Mạnh Quân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7845 Giáo trình sản xuất giống và công nghệ hạt giống by Vũ, Văn Liết /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3772 Giáo trình sinh học đại cương by Nguyễn, Bá Hai /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5029 Giáo trình Sinh học phân tử by Nguyễn, Hoàng Lộc /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=236 Giáo trình sinh lý thực vật by Nguyễn, Đình Thi /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4948 Giáo trình sinh lý thực vật by Nguyễn, Kim Thanh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1551 Giáo trình Sinh lý thực vật ứng dụng by Vũ, Quang Sáng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3785 Giáo trình tế bào học by Nguyễn, Bá Lộc /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=106 Giáo trình thổ nhưỡng học by Lê ,Thanh Bồn /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39 Giáo trình thực tập vi sinh vật by Nguyễn, Xuân Thành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3810 Giáo trình Thủy nông by Ngô, Đức Thiệu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3092 Giáo trình toán học cao cấp. by Nguyễn, Đình Trí /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=867 Giáo trình toán học cao cấp. by Nguyễn, Đình Trí /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=866 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh by Phạm, Ngọc Anh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8366 Giáo trình vật lý đại cương. by Lương, Duyên Bình /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=865 Giáo trình vật lý đại cương. by Lương, Duyên Bình /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=864 Giáo trình vi sinh vật học trồng trọt by Đường, Hồng Dật /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3089 Hoá học bảo vệ thực vật by Nguyễn, Trần Oánh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1689 Hóa phân tích by Nguyễn, Thanh Bình /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7889 Hoa và kỹ thuật trồng hoa by Nguyễn, Xuân Linh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1670 Hỏi - Đáp về kinh tế trang trại và kỹ thuật trồng cây công nghiệp by Phan, Công Chung /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=412 Hướng dẫn quản lý dịch hại tổng hợp trên lúa (IPM) by Nguyễn, Văn Thiêm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1980 Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=430 Kết quả khảo nghiệm và kiểm nghiệm giống cây trồng năm 2004 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44 Khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt Nam by Nguyễn, Đức Ngữ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5159 Khoa học môi trường by Lê, Văn Khoa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=192 Kỹ thuật trồng các giống lúa mới by Trương, Đích /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1697 Kỹ thuật trồng chăm sóc chế biến cây cà phê by Phan, Quốc Sủng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5832 Kỹ thuật trồng một số cây nông nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi ở miền núi /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=85 Kỹ thuật trồng một số cây rau quả giàu vitamin by Trần, Thế Tục /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1316 Lí thuyết xác suất và thống kê by Đinh, Văn Gắng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1591 Môi trường khí hậu thay đổi mối hiểm họa của toàn cầu by Lê, Huy Bá /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1820 Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu by Trương, Quang Học /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2994 Nghiên cứu khí hậu nông nghiệp nhiệt đới ẩm Đông Nam Á by OLDEMAN, L.R /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6118 Nguyên lý khí hậu học by Yêu, Trẩm Sinh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6075 Nguyên lý Kinh tế Nông nghiệp by David Colman /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2361 Nhân giống cây ăn quả by Hoàng, Ngọc thuận /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1136 Những phương pháp công nghệ sinh học thực vật . by Nguyễn, Văn Uyển /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1950 Những phương pháp công nghệ sinh học thực vật . by Nguyễn, Văn Uyển /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1922 Những vấn đề cơ bản trong đào tạo và sử dụng . /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1602 Niên giám thống kê 2006 = /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34 Phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM) by Đường, Hồng Dật /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1405 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học by Vũ, Cao Đàm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1525 Phương pháp phân tích đất - nước - phân bón - cây trồng by Lê, Văn Khoa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1079 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học nông nghiệp by Bùi, Văn Lợi /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7875 Plant pathology by Agrios, George N. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2162 Sinh học đại cương. by Hoàng, Đức Cự /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=330 Sinh học đại cương. by Hoàng, Đức Cự /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=331 Sinh học I by Nguyễn, Đăng Phong /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1196 Sinh thái học by Võ, Văn Phú /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7682 Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường by Cao, Liêm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1684 Sổ tay kỹ thuật trang trại VAC gia đình /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=772 Thực hành hóa bảo vệ thực vật by Nguyễn, Văn Viên /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1615 Thuốc bảo vệ thực vật by Trần, Quang Hùng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1396 Thuốc bảo vệ thực vật by Trần, Quang Hùng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5413 Tìm hiểu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêu by Phan, Quốc Sủng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1519 Toán học cao cấp. by Nguyễn, Đình Trí /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1593 Trang trại gia đình - Bước phát triển mới của kinh tế hộ nông dân by Nguyễn, Đình Điền /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=936 Trang trại quản lý và phát triển by Lê, Trọng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=93 Từ điển cây thuốc Việt Nam. by Võ, Văn Chi /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9108 Từ điển cây thuốc Việt Nam. by Võ, Văn Chi /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9109 Văn Kiện Đảng Toàn Tập /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61 Văn Kiện Đảng Toàn Tập /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=69 Văn Kiện Đảng Toàn Tập. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63 Văn Kiện Đảng Toàn Tập. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=62 Xã hội học đại cương by Nguyễn, Sinh Huy /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1274 Xác suất thống kê by Đào, Hữu Hồ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=334