000 01316nam a2200313Ia 4500
001 00000117
003 OSt
005 20191031103929.0
008 110427s2007 ||||||viesd
020 _c16.000đ
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
080 _a630.2
082 _a633.3
_bK
100 1 _aNguyễn, Văn Trí
245 1 0 _aKỹ thuật trồng rau, củ,cỏ làm thức ăn trong chăn nuôi
_cNguyễn Văn Trí, Nguyễn Xuân Giao
260 _a[Hà Nội]
_bLao động - Xã hội
_c2007
300 _a112tr.
_bminh họa
_c19cm.
520 _aNội dung cuốn sách bao gồm:Kỹ thuật trồng một số loại rau củ dùng trong chăn nuôi. Kỹ thuật trồng một số loại cỏ dùng trong chăn nuôi gia súc và bò sữa. Sử dụng phụ phẩm trồng trọt làm thức ăn cho gia súc. Dự trữ và chế biến thức ăn cho gia súc. Chế biến bột cỏ và sử dụng các sản phẩm phụ của công nghệ ép dầu làm thức ăn cho gia súc.
650 4 _aCây thức ăn chăn nuôi
_xKỹ thuật trồng.
653 _aCây rau
653 _aTrồng trọt
653 _aChăn nuôi
653 _aCây thức ăn chăn nuôi
700 1 _aNguyễn, Xuân Giao
916 _a2007
942 _cSách in
999 _c117
_d117