000 01266nam a2200349Ia 4500
001 00000119
003 OSt
005 20191031103930.0
008 110427s2002 ||||||viesd
020 _c7.000đ
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
082 1 _a633.72
_bK
245 0 0 _aKỹ thuật trồng cây đặc sản hiệu quả kinh tế cao
_bCây chè, cây ngân hạnh, cây tre lấy măng.
260 _a[Hà Nội]
_bLao động - xã hội
_c2002
300 _a63tr.
_bminh họa
_c19cm.
490 _aKỹ thuật trồng cây trên đất dốc
520 _aNội dung cuốn sách bao gồm: Kỹ thuật trồng cây ngân hạnh, cây tre, cây chè, chè Ku đin
650 4 _aCây chè
_xKỹ thuật trồng.
650 4 _aCây tre
_xKỹ thuật trồng.
650 4 _aCây đặc sản rừng
_xKỹ thuật trồng.
650 4 _aCây ngân hạnh
_xKỹ thuật trồng.
653 _aTrồng trọt
653 _aCây đặc sản
653 _aCây tre
653 _aCây chè
653 _aCây ngân hạnh
710 _aTrung tâm Nghiên cứu, Xuất bản Sách Viện Tư vấn Phát triển KT - XH Nông thôn và Miền núi - CIS -DOMA
916 _a2007
942 _cSách in
999 _c119
_d119