000 01155nam a2200301Ia 4500
001 00000134
003 OSt
005 20191031091302.0
008 110427s2008 ||||||viesd
020 _c25.000đ
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
082 _a301
_bĐ
100 1 _aNguyễn, Văn Sanh
245 1 0 _aGiáo trình Đại cương về xã hội học
_cchủ biên, Nguyễn Văn Sanh, Lê Ngọc Bình, Ngụy Huề
260 _aHà Nội
_bTài chính
_c2008
300 _a247tr.
_c20cm.
500 _aĐầu trang nhan đề: Học viện tài chính
520 _aCuốn sách gồm 7 chương: Sơ lược lịch sử xã hội học. Đối tượng, phương pháp, chức năng của xã hội học. Xã hội học về cơ cấu xã hội. Văn hóa xã hội. Xã hội hóa.Trật tự xã hội và kiểm soát xã hội. Phương pháp điều tra xã hội học
650 4 _aXã hội học
_vGiáo trình.
653 _aXã hội học
700 1 _aNgụy, Huề
700 1 _aLê, Ngọc Bình
710 _aHọc Viện Tài Chính
916 _a2008
942 _cGiáo trình
999 _c134
_d134