000 00949nam a2200301Ia 4500
001 00001375
003 OSt
005 20191031104516.0
008 110427s2008 ||||||viesd
020 _c15.000đ
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
082 1 _a633.18
_bK
100 1 _aNguyễn, Văn Hoan
245 1 0 _aKỹ thuật thâm canh mạ
_cNguyễn Văn Hoan.
250 _aTái bản lần 2
260 _aHà Nội
_bNông nghiệp
_c2008
300 _a94tr.
_c19cm.
520 _aVai trò của cây mạ, kỹ thuật làm mạ và thâm canh mạ. Thâm canh mạ ở vụ hè thu và vụ xuân. Những hạn chế của phương pháp làm mạ truyền thống và cách khắc phục.
650 4 _aCây mạ
_xKỹ thuật thâm canh
653 _aTrồng trọt
653 _aLúa
653 _aCây mạ
653 _aKỹ thuật thâm canh
916 _a2010
942 _cSách in
999 _c1375
_d1375