000 01034nam a2200313Ia 4500
001 00001383
003 OSt
005 20191031102130.0
008 110427s2006 ||||||viesd
020 _c15.000đ
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
082 1 _a631.4
_bC
100 1 _aLê, Quốc Doanh
245 1 0 _aCanh tác đất dốc bền vững
_cLê Quốc Doanh, Hà Đình Tuấn, Andre Chabanne.
250 _aTái bản lần 2, có bổ sung.
260 _aHà Nội
_bNông nghiệp
_c2006
300 _a104tr.
_c19cm.
520 _aCanh tác trên đất dốc bền vững và kỹ thuật canh tác. Thâm canh đất ruộng để đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện tài nguyên môi trường vùng cao.
650 4 _aĐất dốc
_xKỹ thuật canh tác
653 _aĐất dốc
653 _aKỹ thuật canh tác
653 _aBền vững
700 1 _aHà, Đình Tuấn
700 1 _aChabanne, Andre
916 _a2010
942 _cSách in
999 _c1383
_d1383