000 01291nam a2200301Ia 4500
001 00000016
003 OSt
005 20191031103857.0
008 110427s2003 ||||||viesd
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
080 _a634
100 1 _aO' Hare, P.J(Pau Joseph)
_d1957-
245 1 0 _aTrồng Macadamia ở Australia =
_bGrowing Macadamia in Australia
_cP.J.O'Hare; Lê Đình Khả dịch
260 _aH
_bNông nghiệp
_c2003
300 _a72tr.
_c25cm.
520 _a"Trồng Macadamia ở Austalia" cung cấp những kiến thức cơ bản về các yêu cầu sinh thái, kỹ thuật trồng, chăm sóc và quản lý vườn quả, cũng như thu hoạch và chế biến hạt sơ bộ trước khi giao cho các cơ sở chế biến công nghiệp, giúp người đọc mau chóng có hiểu biết cần thiết và ứng dụng vào thực tế sản xuất
650 4 _aKỹ thuật trồng trọt
_xMacadami
_zAustralia
650 4 _aBảo quản nông sản
_xMacadami
_xChế biến nông sản
653 _aKỹ thuật trồng trọt
653 _aBảo quản nông sản
653 _aChế biến nông sản
653 _aMacadami
700 1 _aLê, Đình Khả
916 _a2007
942 _cSách in
999 _c16
_d16