000 01264nam a2200385Ia 4500
001 00001678
003 OSt
005 20191031105450.0
008 110427s1997 ||||||viesd
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
080 _a63.636.0
082 1 _a636.089
_bV
100 1 _aNguyễn, Như Thanh
245 _aVi sinh vật thú y
_cNguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương.
260 _aHà Nội
_bNông nghiệp
_c1997.
300 _a256tr.
_c27cm.
500 _aĐầu trang tên sách: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Nông Nghiệp I
504 _aTài liệu tham khảo: tr.252
520 _aTrình bày các loại vi khuẩn, nấm và vi rút gây bệnh chủ yếu cho gia súc, gia cầm ở nước ta.
650 4 _aVi sinh vật học thú y
_vGiáo trình
653 _aGia cầm
653 _aGia súc
653 _aBệnh
653 _aVi sinh vật học
653 _aVi sinh vật học thú y
653 _aThú y
653 _aVi sinh vật
700 1 _aTrần, Thị Lan Hương
700 1 _aNguyễn, Bá Hiên
710 1 _aTrường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội
916 _a1999
942 _cSách in
999 _c1678
_d1678