000 01280nam a2200289Ia 4500
001 00001688
003 OSt
005 20191031102936.0
008 110427s1998 ||||||viesd
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
080 _a63.630
082 1 _a660.6
_bC
100 _aLương, Đức Phẩm
245 1 0 _aCông nghệ vi sinh vật
_cLương Đức Phẩm.
260 _aHà Nội
_bNông nghiệp
_c1998
300 _a358tr.
_c27cm.
504 _aTài liệu tham khảo:Tr.351.
520 _aGiới thiệu nguyên lý cơ bản của công nghệ vi sinh vật như nhập môn công nghệ sinh học. Tuyển chọn và bảo quản giống, dinh dưỡng và môi trường nuôi cấy vi sinh vật. Động học của quá trình vi sinh vật. Những vấn đề kỹ thuật trong lên men. Những sản phẩm của công nghệ vi sinh như sinh khối vi sinh vật, sản xuất protein đơn bào, các sản phẩm lên men, các chế phẩm enzim, các sản phẩm trao đổi chất bậc một và bậc hai (thứ cấp).
650 4 _aCông nghệ vi sinh
653 _aVi sinh vật
653 _aCông nghệ sinh học
653 _aCông nghệ vi sinh
916 _a1999
942 _cSách in
999 _c1688
_d1688