000 00739nam a2200277Ia 4500
001 00002082
003 OSt
005 20191031102145.0
008 110427s2008 ||||||viesd
020 _a9780470107485
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
082 1 _a579
_bM
100 1 _aBlack, Jacquelyn G.
242 1 0 _aVi sinh học đại cương và nâng cao
245 1 0 _aMicrobiology
_bPrinciples and explorations
_cJacquelyn G. Black.
250 _aXuất bản lần 7
260 _aHoboken, NJ
_bJ. Wiley & Sons
_c2008
300 _a846 tr.
_bMinh họa màu
_c29 cm
650 0 _aMicrobiology
650 4 _aVi sinh vật
653 _aVi sinh vật
916 _a2010
942 _cSách in
999 _c2082
_d2082