000 02009nam a2200301Ia 4500
001 00002728
003 OSt
005 20180511134244.0
008 111125s2010 ||||||viesd
040 _cLIC
041 _avie
082 _aTNĐ.QLĐ
_b2010/L
100 _aLê, Văn Mạnh
245 _aĐánh giá quá trình chuyển dịch đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2000-2010
_bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.62.16
_cLê Văn Mạnh
260 _aHuế
_c2010
300 _a90,[25 tờ
_bMinh họa
_c30 cm.
500 _aNgười HDKH: Trần, Thi Thu Hà
500 _aCó 14 tờ phụ lục khổ giấy A3
502 _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế, 2010.
504 _aTài liệu tham khảo sau chính văn
520 _aNghiên cứu chủ trương, chính sách về chuyển dịch đất nông nghiệp của thành phố Hà Tĩnh nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung. Xác định các tác động cơ bản, thông qua đó để biết được các tác động tích cực, tác động tiêu cực, hiệu quả thực sự của việc chuyển đổi. Đánh giá tác động của quá trình chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp về các mặt: kinh tế, xã hội và môi trường của địa phương. Khuyến nghị một số giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chuyển đổi trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.
650 _aĐất nông nghiệp
_vLuận văn
_xChuyển đổi phi nông nghiệp
_xĐánh giá
_y2000-2010
_zThành phố Hà Tĩnh
653 _aĐất nông nghiệp
653 _aĐất phi nông nghiệp
653 _aQuản lý đất đai
910 _aBùi Thị Minh Trang
942 _cKHAC
999 _c2728
_d2728