000 01797nam a2200313Ia 4500
001 00002740
003 OSt
005 20180511134253.0
008 111128s2010 ||||||viesd
040 _cLIC
041 _avie
082 _aLN.LH
_b2010/L
100 _aLê, Thị Thanh Thủy
245 _aNghiên cứu tập quán và kiến thức bản địa trong khai thác và sử dụng tài nguyên rừng của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Minh Hóa - Quảng Bình.
_bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60.
_cLê Thị Thanh Thủy.
260 _aHuế
_c2010
300 _a97tr.,pl.
_bMinh họa (Ảnh màu)
_c30 cm.
500 _aNgười HDKH: Trần Minh Đức.
502 _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010.
504 _aTài liệu tham khảo (Cuối chính văn).
520 _aNghiên cứu sâu hơn về tập quán và kiến thức bản địa của một số cộng đồng dân tộc thiểu số trong khai thác và sử dụng tài nguyên rừng. Làm cơ sở nghiên cứu, hoạch định các chính sách về quản lý và sử dụng bền vững rài nguyên rừng trên cơ sở tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số tại vùng đệm của một Vườn Quốc gia.
650 _aKhai thác và sử dụng tài nguyên rừng
_vLuận văn
_xNghiên cứu
_zQuảng Bình
653 _aKhai thác và sử dụng tài nguyên rừng
653 _aMinh hóa - Quảng Bình
653 _aTập quán và kiến thức bản địa
653 _aLâm học
653 _aDân tộc thiểu số
910 _aNguyễn Thị Xuân Phương
942 _cKHAC
999 _c2740
_d2740