000 01847nam a2200301Ia 4500
001 00002880
003 OSt
005 20180511143506.0
008 120207s2011 ||||||viesd
040 _cLIC
041 _avie
082 1 _aKN.PTNT
_b2011/P
100 1 _aPhạm, Quang Ân
245 1 0 _aNghiên cứu sự thích ứng của nông hộ với biến đổi khí hậu trong nuôi trồng thủy sản ven đầm Thị Nại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
_bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành phát triển nông thôn: 60.62.25.
_cPhạm Quang Ân
260 _aHuế
_c2011
300 _a91tr.,pl
_c30cm,
500 _aNgười HDKH: Nguyễn Viết Tuân
502 _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011.
504 _aTài liệu tham khảo (Tr.78 - 79).
520 _aNghiên cứu biểu hiện biến đổi khí hậu tại vùng nghiên cứu. Tác động của các yếu tố khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản. Những thay đổi trong nuôi trồng thủy sản để thích ứng với sự biến đổi khí hậu ven đầm. Hiệu quả kinh tế, tính phù hợp của một số mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu trong nuôi trồng thủy sản. Đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong nuôi trồng thủy sản tỉnh Bình Định.
650 4 _aThích ứng của nông hộ
_vLuận văn
_xNghiên cứu
_zBình Định
653 _aPhát triển nông thôn
653 _aSự thích ứng của nông hộ
653 _aBiến đổi khí hậu
653 _aNuôi trồng thủy sản
910 _aLê Thị Lệ Huyên
942 _cKHAC
999 _c2880
_d2880