000 01494nam a2200289Ia 4500
001 00002930
003 OSt
005 20180511143541.0
008 120208s2011 ||||||viesd
040 _cLIC
041 _avie
082 1 _aTS.NTTS
_b2011/N
100 1 _aNguyễn, Quỳnh Lưu
245 1 0 _aNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, độ mặn đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone 1931) giai đoạn Postlarvae10 - Juvenile2-3cm tại Quảng Bình.
_bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản: 60.62.70.
_cNguyễn Quỳnh Lưu
260 _aHuế
_c2011
300 _a67tr.,pl.
_bMinh họa (ảnh màu)
_c30cm.
500 _aNgười HDKH: Tôn Thất Chất
502 _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011.
504 _aTài liệu tham khảo (Tr.53 - 58)
520 _aNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, độ mặn đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng giai đoạn Post10 đến Juvenile2-3cm.
650 4 _aTôm thẻ chân trắng
_vLuận văn
_xNghiên cứu
_y11/2010 - 5/2011
_zQuảng Bình
653 _aNuôi trồng thủy sản
653 _aTôm thẻ chân trắng
653 _aMật độ, độ mặn
910 _aLê Thị Lệ Huyên
942 _cKHAC
999 _c2930
_d2930