000 01666nam a2200301Ia 4500
001 00002935
003 OSt
005 20180511143547.0
008 120209s2011 ||||||viesd
040 _cLIC
041 _avie
082 1 _aNH.TT
_b2011/N
100 1 _aNguyễn, Thị Thanh
245 1 0 _aTuyển chọn chủng nấm Trichoderma spp. Phân giải Cellulose mạnh để sản xuất phân hữu cơ vi sinh và nghiên cứu ảnh hưởng của chúng đối với cây đậy xanh vụ xuân 2011 tại hợp tác xã Hương Long, thành phố Huế.
_bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01.
_cNguyễn Thị Thanh
260 _aHuế
_c2011
300 _a88tr.,pl.
_bMinh họa (ảnh màu)
_c30cm.
500 _aNgười HDKH: Trần Thị Lệ, Trần Thị Thu Hà
502 _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011.
504 _aTài liệu tham khảo (Tr.71 - 76)
520 _aTuyển chọn các giống nấm đã phân lập Trichoderma spp. có khả năng phân giải Cellulose mạnh. Sử dụng chủng đã tuyển chọn để sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Đánh giá ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển và năng suất đậu xanh cao sản 208.
650 4 _aCây đậu xanh
_vLuận văn
_xNghiên cứu
_zThành phố Huế
653 _aPhân giải Cellulose
653 _aTrồng trọt
653 _aCây đậu xanh
653 _aPhân hữu cơ vi sinh
910 _aLê Thị Lệ Huyên
942 _cKHAC
999 _c2935
_d2935