000 01101nam a2200313Ia 4500
001 00000298
003 OSt
005 20191031104007.0
008 110427s2006 ||||||viesd
020 _c27.000đ
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
080 _a635.9
082 _a635.9
_bT
100 1 _aNguyễn, Huy Trí
245 1 0 _aTrồng hoa cây cảnh trong gia đình
_cNguyễn Huy Trí, Đoàn Văn Lư
260 _a[kđ]
_bNxb. Thanh hóa
_c2006
300 _a278tr.
_c19cm.
520 _aNội dung tài liệu gồm 2 phần: - Những vấn đề về cây hoa: Đại cương về cây hoa. Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây hoa chính. - Những vấn đề về cây cảnh: Đại cương về cây cảnh.Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây cảnh chính.
650 4 _aCây cảnh
_xKỹ thuật trồng.
650 4 _aHoa
_xKỹ thuật trồng.
653 _aTrồng hoa
653 _aCây cảnh
653 _aTrồng trọt
700 1 _aĐoàn, Văn Lư
916 _a2007
942 _cSách in
999 _c298
_d298