000 00954nam a2200277Ia 4500
001 00003132
003 OSt
005 20180511144331.0
008 120607s ||||||viesd
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
082 _a631.4
_bĐ
100 1 _aDương, Viết Tình
245 0 0 _aĐất lâm nghiệp
_bBài giảng
_cDương Viết Tình
260 _eHuế
_g1998
300 _a99 tr
_c29cm.
500 _aTrang bìa ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông lâm. Khoa Lâm nghiệp
520 _aTrình bày về quá trình hình thành mẫu chất và đất. Thành phần cơ giới, khả năng hấp thụ, tính chất vật lý, độ phì nhiêu, phân loại,...của đất.
650 4 _aĐất lâm nghiệp
_vBài giảng
653 _aĐất
653 _aĐất lâm nghiệp
653 _aLâm nghiệp
910 _aBùi Thị Minh Trang
942 _cKHAC
999 _c3132
_d3132