000 01398nam a2200289Ia 4500
999 _c3265
_d3265
001 00003265
003 OSt
005 20221003091910.0
008 120904s2012 ||||||viesd
020 0 _c100.000đ
040 _cLIC
041 1 _avie
082 1 _a631.4
_bT
100 1 _aHuỳnh, Văn Chương
245 0 _aGiáo trình trắc địa
_bDùng cho ngành Quản lý đất đai và các ngành Nông lâm nghiệp.
_cHuỳnh, Văn Chương
260 _aTP. Hồ Chí Minh
_bNông nghiệp
_c2012
300 _a223tr.
_c27cm.
500 _aĐầu trang tên sách: Trường Đại học Nông lâm Huế.
520 _aNhững kiến thức cơ bản về trắc địa. Lý thuyết về sai số trong đo đạc, đo góc, đo chiều dài, đo độ cao. Khái niệm, các dạng đồ hình lưới trong lưới khu vực và lưới đo vẽ. Khái niệm về lưới khống chế độ cao, nội dung tính toán bình sai lưới khống chế độ cao kỹ thuật và đo vẽ. Đo vẽ chi tiết và thành lập bình đồ (bản đồ). Sử dụng bình đồ (bản đồ) ngoài thực địa và ở trong phòng.
650 4 _aTrắc địa
_vGiáo trình
653 _aĐo đạc
653 _aTrắc địa
653 _aBình đồ (bản đồ)
700 1 _aHồ, Kiệt
700 1 _aNguyễn, Bính Ngọc
856 _uhttp://dlib.huaf.edu.vn/handle/1/988
942 _cAPĐK
_2ddc