000 01502nam a2200265Ia 4500
001 00003403
003 OSt
005 20180511145346.0
008 121023s2012 ||||||viesd
040 _cLIC
041 _avie
082 _aLN.LH
_b2012/M
100 _aMai, Quang Chính
245 _aNghiên cứu thực trạng triển khai các chính sách và đề xuất hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung chính sách giao rừng và đất lâm nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế
_bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60
_cMai Quang Chính
260 _aHuế
_c2012
300 _a100,[4] tờ
_c30cm
500 _aNgười HDKH: Nguyễn Văn Lợi
502 _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
520 _aNghiên cứu xác định thực trạng và tác động của việc thực hiện các chính achs và chương trình quản lý rừng cộng đồng. Trên cơ sở đó để hoàn thiện, sử đổi, bổ sung chunhs sách giao rừng và đất lâm nghiệp để khuyến khích các cộng đồng dân cư bảo vệ rừng hiệu quả góp phần và mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững
650 _aLâm học
_vLuận văn
_xNghiên cứu
_zThừa Thiên Huế
653 _aChính sách giao rừng
653 _aĐất lâm nghiệp
910 _aNguyễn Thị Xuân Phương
942 _cKHAC
999 _c3403
_d3403