000 01016nam a2200253Ia 4500
001 00003458
003 OSt
005 20191031093517.0
008 121031s2012 ||||||viesd
020 _c118.000đ
040 _cLIC
041 0 _avie
082 1 4 _a343.04
_bN
245 0 0 _aNhững điểm mới sửa đổi bổ sung và hướng dẫn mới nhất về khai, nộp thuế giá trị gia tăng 2012
260 _aHà Nội
_bTài chính
_c2012
300 _a256tr
_c24cm
520 3 _aNội dung bao gồm:- Những điểm mới sửa đổi, bổ sung thuế giá trị gia tăng (GTGT)- Hướng dẫn khai, nộp thuế GTGT- Quy định mới nhất về thuế GTGT
650 4 _aThuế
_xNhững điểm mới sửa đổi
653 _aKhai, nộp thuế giá trị gia tăng
653 _aThuế giá trị gia tăng
653 _aQuy định mới nhất về thuế giá trị gia tăng
653 _aNhững điểm mới sửa đổi và bổ sung
942 _cSách in
999 _c3458
_d3458