000 01331nam a2200337Ia 4500
001 00000368
003 OSt
005 20191031102853.0
008 110427s2006 ||||||viesd
020 _c14.000đ
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
080 _a6c8-060.3
082 1 _a660.6
_bH
100 1 _aChu, Thị Thơm
245 1 0 _aHướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật
_cChu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó
260 _aHà Nội
_bLao động
_c2006
300 _a139tr.
_c19cm.
490 0 _aTủ sách khuyến nông phục vụ người lao động
504 _aTài liệu tham khảo: Tr.134 - 138
520 _aNội dung cuốn sách gồm 3 phần: Đặc tính sinh học và môi trường của vi sinh vật. Môi trường phát triển của vi sinh vật. Quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm.
650 4 _aBảo quản thực phẩm
_xHướng dẫn
650 4 _aChế biến thực phẩm
_xHướng dẫn
650 4 _aVi sinh vật
_xMôi trường phát triển
653 _aVi sinh vật
_aBảo quản thực phẩm
_aChế biến thực phẩm
_aMôi trường phát triển
700 1 _aPhan, Thị Lài
700 1 _aNguyễn, Văn Tó
916 _a2006
942 _cSách in
999 _c368
_d368