000 00920nam a2200277Ia 4500
001 00003793
003 OSt
005 20191031091450.0
008 130227s2007 ||||||viesd
020 _c24000đ
040 _cLIC
041 0 _avie
082 1 _a579
_bT
100 1 _aNguyễn, Xuân Thành
245 0 _aGiáo trình thực tập vi sinh vật chuyên ngành
_cNguyễn Xuân Thành
260 _aHà nội
_bNông nghiệp
_c2007
300 _a108tr
_c27cm
520 _aTrình bày 19 bài thực tập vi sinh vật chuyên ngành: phương pháp cố định tiêu bản và nhuộm tế bào vi sinh, nuôi cấy vi sinh vật, xác định khối vi sinh vật đất...
650 4 _aNông nghiệp
_vGiáo trình
653 _aVi sinh vật
653 _aGiáo trình
653 _aThực tập
653 _aVi sinh học
910 _aHoàng Bảo Nga
942 _cGiáo trình
999 _c3793
_d3793