000 01107nam a2200337Ia 4500
001 00000402
003 OSt
005 20191031102857.0
008 110427s2006 ||||||viesd
020 _c14.000đ
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
080 _a630.6
082 1 _a660.6
_bT
100 1 _aChu, Thị Thơm
245 1 0 _aTìm hiểu về chế phẩm vi sinh vật dùng trong nông nghiệp
_cChu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó
260 _aHà Nội
_bLao động
_c2006
300 _a139tr.
_c19cm.
490 0 _aTủ sách khuyến nông phục vụ người lao động
504 _aTài liệu tham khảo: Tr.134 - 138
520 _aVi sinh vật và chế phẩm vi sinh vật. Các dạng chế phẩm vi sinh vật dùng trong nông nghiệp và cách sử dụng nó.
650 4 _aVi sinh vật
650 4 _aNông nghiệp
_xSử dụng chế phẩm
653 _aNông nghiệp
653 _aVi sinh vật
700 1 _aPhan, Thị Lài
700 1 _aNguyễn, Văn Tó
916 _a2006
942 _cSách in
999 _c402
_d402