000 01210nam a2200325Ia 4500
001 00000447
003 OSt
005 20191031104052.0
008 110427s2006 ||||||viesd
020 _c14.000đ
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
080 _a636.09
082 _a636.083
_bH
100 1 _aChu, Thị Thơm
245 1 0 _aHướng dẫn vệ sinh, chăm sóc gia súc
_cChu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó
260 _aHà Nội
_bLao động
_c2006
300 _a143tr.
_c19cm.
490 0 _aTủ sách khuyến nông phục vụ người lao động
504 _aTài liệu tham khảo: Tr. 138 - 142
520 _aNội dung cuốn sách gồm 9 phần: Vệ sinh gia súc trong phát triển chăn nuôi. Vệ sinh môi trường, chuồng trại, thức ăn, chăn thả, thân thể. Vệ sinh khi vận chuyển. Vệ sinh đối với từng loại gia súc. Vệ sinh phòng bệnh, dịch bệnh.
650 4 _aGia súc
_xVệ sinh
650 4 _aGia súc
_xChăm sóc
653 _aGia súc
_aChăm sóc
_aVệ sinh
700 1 _aPhan, Thị Lài
700 1 _aNguyễn, Văn Tó
916 _a2006
942 _cSách in
999 _c447
_d447