000 01555nam a2200265Ia 4500
001 00007458
003 OSt
005 20180514101802.0
008 151112s2015 |||||| sd
040 _cLIC
082 1 _aLN.LH
_b2015/N
100 1 _aNguyễn, Tiến Hùng
245 1 0 _aĐánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
_bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01.
_cNguyễn Tiến Hùng
260 _aHuế
_c2015
300 _a86tr.,pl
_bMinh họa ảnh màu
_c30cm.
500 _aNgười HDKH: PGS.TS. Dương Viết Tình
502 _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015.
504 _aTài liệu tham khảo: Tr. 83 - 84.
520 _aĐánh giá khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực nghiên cứu. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Quảng Trach, tỉnh Quảng Bình. ĐIều tra và đánh giá tình hình giao đất cho các hộ gia đình. Đề xuất một số giải pháp làm cơ sở cho các chính sách quản lý đất lâm nghiệp phù hợp với thực tiễn của địa phương.
650 4 _aĐất lâm nghiệp
_vLuận văn
_xLâm học
653 _aĐất lâm nghiệp
653 _aChính sách quản lý đất lâm nghiệp
653 _aTình hình giao đất
942 _cKHAC
999 _c7458
_d7458