000 01077nam a2200265Ia 4500
001 00007536
003 OSt
005 20191031111639.0
008 160107s2005 ||||||viesd
040 _cLIC
041 0 _avie
082 1 _a634.956
_bK
110 _aBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
245 0 _aKỹ thuật trồng một số cây ăn quả và cây đặc sản ở vùng núi cao
_cBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
260 _aHà Nội
_bNông nghiệp
_c2005
300 _a70tr.
_c21cm.
500 _aBan điều hành chương trình xóa đói giảm nghèo - Cục Khuyến nông và Khuyến Lâm
520 _aGiới thiệu kỹ thuật trồng một số cây ăn quả và cây đặc sản ở vùng núi cao như cây mận, cây lê, cây đào ăn quả, cây ngân hạnh, cây hạch đào...
650 4 _aTrồng cây rừng
_xCây đặc sản
653 _aCây ăn quả
653 _aCây đặc sản
653 _aVùng núi
653 _aCây ngân hạnh
942 _cSách in
999 _c7536
_d7536