000 01353nam a2200301Ia 4500
001 00007542
003 OSt
005 20191031111640.0
008 160315s2009 ||||||viesd
020 _c34.500đ
040 _cLIC
041 0 _avie
082 1 _a636.089
_bV
100 1 _aNguyễn, Bá Hiên
245 0 _aVi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi
_cNguyễn Bá Hiên...;[và những người khác]
250 _aLần 1
260 _aHà Nội
_bNxb. Giáo dục Việt Nam
_c2009
300 _a279tr.
_c24cm.
504 _aTài liệu tham khảo tr.277 - 279
520 _aVi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi được biên soạn nhằm cung cấp một số tài liệu để các sinh viên ngành chăn nuôi thú y , giáo viên cung như học sinh phổ thông có thể dùng để tham khảo khi giảng dạy lý thuyết cũng như thực hành . Tài liệu gồm có 2 phần và 7 chương nội dung khá câng thiết và hiện đại dựa trên những thành tựu khoa học thú y và những kinh nghiệm thực tiễn được tổng kết trong ngành.
650 _xVi sinh vật
653 _aVi sinh vật
653 _aVật nuôi
653 _aBệnh truyền nhiễm
653 _aVi khuẩn và virus
910 _aThu Thảo
942 _cSách in
999 _c7542
_d7542