000 01466nam a2200349Ia 4500
001 00000082
003 OSt
005 20191031102848.0
008 110427s2007 ||||||viesd
020 _c21.500đ
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
080 _a633.8
082 _a633.88
_bK
245 0 0 _aKỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc nam
_cLê Thị Diên,...[và những người khác]
260 _aHà Nội
_bNông nghiệp
_c2007
300 _a108tr.
_bMinh họa
_c21cm
500 _aĐầu trang nhan đề: Trường Đại học Nông Lâm Huế
504 _aTài liệu tham khảo: Tr.106
520 _aNội dung cuốn sách bao gồm: Bảo tồn và phát triển cây dược liệu. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Một số mô hình trồng cây thuốc nam theo phương thức nông lâm kết hợp ở vùng núi Thừa Thiên Huế. Một số bài thuốc được người dân địa phương sử dụng.
650 4 _aCây thuốc nam
_xMô hình trồng
_zThừa Thiên Huế (Việt Nam).
650 4 _aCây thuốc nam
_xKỹ thuật trồng.
_xBảo tồn
653 _aCây dược liệu
653 _aTrồng trọt
653 _aCây thuốc nam
653 _aKỹ thuật gây trồng
700 _aLê, Thị Diên
710 _aTrường Đại học Nông Lâm Huế
916 _a2007
942 _cSách in
999 _c82
_d82