000 01078nam a2200265Ia 4500
001 00008212
003 OSt
005 20191031091634.0
008 170511s2017 ||||||viesd
020 _c60000
040 _cLIC
041 0 _avie
082 1 4 _a639
_bC
100 0 _aNguyễn, Văn Huy
245 0 0 _aGiáo trình công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản
_cNguyễn Văn Huy, Lê Văn Dân
260 _aHuế
_bĐại học Huế
_c2017
300 _a233tr.
_b24cm.
520 _aPhân tích các công trình và thiết bị phục vụ trong sản xuất giống thủy sản, phương pháp hệ thống cấp và thoát nước cho bể ương nuôi. Giải thích và tính toán các vấn đề về khí, phương pháp bố trí các thiết bị sục khí phụ trợ trong nuôi thương phẩm.
650 4 _aNuôi trồng thủy sản
_vGiáo trình
653 _aThiết bị thủy sản
653 _aCông trình thủy sản
700 1 _aLê, Văn Dân
910 _aNguyễn Thị Như
942 _cGiáo trình
999 _c8212
_d8212