000 00932nam a2200289Ia 4500
999 _c9068
_d9068
001 00003782
003 OSt
005 20191031093744.0
008 130226s2009 ||||||viesd
020 _c128.000đ
040 _cLIC
041 0 _avie
082 1 _a330.1
_bD
100 _aNguyễn, Trọng Hoài
_9334
245 0 _aDự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính
_cNguyễn Trọng Hoài (chủ biên.), Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy
260 _aHà Nội
_bTài chính
_c2014
300 _a581tr
_c27cm
520 _aTrình bày tổng quan về dự báo trong kinh tế - tài chính và vai trò của thống kê trong dự báo, phân tích dữ liệu và lựa chọn mô hình dự báo, các mô hình dự báo đơn giản. Dự báo bằng các mô hình xu thế, phương pháp phân tích, phân tích hồi quy. Các mô hình dự báo theo phương pháp Box-Jenkins. Các mô hình ARCH/GARCH và dự báo rủi ro. Kiểm soát và quản lý quy trình dự báo
653 _aTài chính
653 _aKinh tế
653 _aPhân tích dữ liệu
653 _aDự báo
700 _9335
_aPhùng, Thanh Bình
700 _9336
_aNguyễn, Khánh Duy
910 _aHoàng Bảo Nga
942 _cSách in
_2ddc