000 01805nam a2200301Ia 4500
001 00000091
003 OSt
005 20191031103926.0
008 110427s2004 ||||||viesd
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
080 _a630
082 1 _a630
_bB
100 1 _aNguyễn, Thị Ngọc Huệ
245 1 0 _aBảo tồn nội vi đa dạng sinh học nông nghiệp bài học kinh nghiệm và tác động đến chính sách
_cNguyễn Thị Ngọc Huệ, Hà Đình Tuấn
260 _aHà Nội
_bNông nghiệp
_c2004
300 _a176tr.
_c30cm.
505 _aTuyển tập các báo cáo và kết quả thảo luận tại hội thảo Quốc gia'' Bảo tồn nội vi đa dạng sinh học trên đồng ruộng: Những bài học kinh nghiệm và tác động đến chính sách"30/3-1/4/2004, Hà Nội, Việt Nam
520 _aNội dung cuốn sách bao gồm: Tăng cường cơ sở khoa học công tác bảo tồn đa dạng giống lúa nước trên đồng ruộng. Bảo tồn nguyên vị đa dạng sinh học của cây thảo quả trong hệ sinh thái tự nhiên ở miền Bắc Việt Nam. Vai trò của vườn gia đình đối với việc bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật ở Việt Nam. Cơ sở khoa học bảo tồn nội vi đa dạng sinh học lúa cạn: Nền tảng để phát triển chính sách bảo tồn nội vi ở Việt Nam.
650 4 _aLúa nước
_xBảo tồn giống lúa
_zViệt Nam
650 4 _aBảo tồn nội vi
_xKinh nghiệm
_zViệt Nam
650 4 _aĐa dạng sinh học
_zViệt Nam
653 _aBảo tồn nội vi
_aSinh học
_aNông nghiệp
_aChính sách
_aKinh nghiệm
700 _aHà, Đình Tuấn.
916 _a2004
942 _cSách in
999 _c91
_d91