000 nam a22 7a 4500
999 _c9170
_d9170
003 OSt
005 20221005091952.0
008 191223b ||||| |||| 00| 0 eng d
040 _cLIC
082 _aTNĐ.QLĐ
_b2019/V
100 _9425
_aVõ, Đình Sang
245 _aThực trạng công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
_bLuận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành: Quản lý đất đai. Mã số: 8850103.
_cVõ Đình Sang
260 _aHuế
_c2019
300 _a89tr.,pl.
_bMinh họa.
_c30cm.
500 _aNgười HDKH: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh
520 _aĐánh giá được thực trạng, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Phong của dự án. Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Phong của dự án. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Phong của dự án trong thời gian tới.
650 _aQUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
_zQuảng Trị
653 _aCông tác đo đạc
653 _aCông tác lập hồ sơ địa chính
653 _aCông tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
856 _uhttp://dlib.huaf.edu.vn/handle/1/878
942 _2ddc
_cLALV