000 00929nam a2200277Ia 4500
001 00000939
003 OSt
005 20191031104245.0
008 110427s2000 ||||||viesd
020 _c12.500đ
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
080 _a631.6
100 1 _aPhạm, Văn Cơ
245 1 0 _aSử dụng tài nguyên đất trong xây dựng và phát triển nông thôn
_cPhạm Văn Cơ
260 _aHà Nội
_bNông nghiệp
_c2000
300 _a159tr.
520 _aTài liệu giới thiệu về sử dụng tài nguyên đất trong xây dựng và phát triển nông thôn ở trung du, miền núi, đồng bằng, ven biển.
650 4 _aTài nguyên đất
_zNông thôn(Việt Nam).
650 4 _aPhát triển nông thôn
_zViệt Nam.
653 _aPhát triển nông thôn
653 _aTài nguyên đất
916 _a2002
942 _cSách in
999 _c939
_d939