THƯ VIỆN SỐ

Trang chủ Thư viện số

Giới thiệu về Thư viện số

Thư viện số sắp xếp và lưu trữ các tài liệu điện tử. Tại đây bạn có thể tìm thấy các sách, giáo trình, bài báo, tài liệu hội thảo và các luận văn, luận án... Nội dung của Thư viện số sẽ cập nhật thường xuyên hoặc định kỳ và bộ sưu tập mới sẽ được bổ sung liên tục vào phần mềm này. Nội dung Thư viện số được sắp xếp theo các loại hình Giáo trình, Luận án, Luận văn, ... Trong mỗi loại hình có các ngành đào tạo và các bộ sưu tập. Mỗi bộ sưu tập có thể bao gồm nhiều bài/mục...

Các đơn vị trong Thư viện số

Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

Recently Added

 • Trần, Sáng Tạo (Nhà xuất bản Đại học Huế, 2012)
  Cuốn sách bao gồm 12 chương là sinh lý tiêu hóa, máu và dịch thể, sinh lý tuần hoàn, hô hấp, trao đổi chất và năng lượng, sinh lý bài tiết, sin sản, nội tiết, cơ thần kinh, thần kinh trung ương, thần kinh cấp cao và sinh ...
 • Phạm, Hồng Sơn (Nhà xuất bản Đại học Huế, 2012)
  Cuốn sách này đề cập một cách tích hợp những quy luật chung nhất thuộc về các đối tượng vi sinh vật và phương pháp luận nghiên cứu vi sinh vật. Đối tượng nghiên cứu bao gồm vi khuẩn, nấm, virus, tảo và nguyên trùng.
 • Nguyễn, Thiện; Đinh, Văn Bình; Nguyễn, Thị Mùi (Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2008)
  Cuốn sách biên soạn nghiên cứu về con dê và chăn nuôi dê. Cuốn sách được các tác giả tổng hợp một số tri thức, kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm chăn nuôi dê sữa và dê thịt như: lịch sử và vai trò kinh tế, kỹ thuật,..
 • Nguyễn, Viết Tuân (Nhà xuất bản Đại học Huế, 2017)
  Giáo trình được cấu trúc gồm có 5 chương: đi từ những kiến thức cơ bản về lý thuyết hệ thống và hệ thống nông nghiệp đến các hệ thống thành phần và các kiểu nông nghiệp, qua đó giúp người học hiểu được thực tế các hệ thống ...
 • Hoàng, Thị Thái Hòa (ch.b); Richard, Bell (ch.b) (Nhà xuất bản Đại học Huế, 2020)
  Giới thiệu đặc điểm đất cát, khí hậu và hệ thống cây trồng, quản lý dinh dưỡng cây trồng, quản lý nước tưới cây trồng...trên đất cát tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Bền vững tài nguyên, giải pháp khắc phục những hạn chế ...

View more