THƯ VIỆN SỐ

Trang chủ Thư viện số

Giới thiệu về Thư viện số

Thư viện số sắp xếp và lưu trữ các tài liệu điện tử. Tại đây bạn có thể tìm thấy các sách, giáo trình, bài báo, tài liệu hội thảo và các luận văn, luận án... Nội dung của Thư viện số sẽ cập nhật thường xuyên hoặc định kỳ và bộ sưu tập mới sẽ được bổ sung liên tục vào phần mềm này. Nội dung Thư viện số được sắp xếp theo các loại hình Giáo trình, Luận án, Luận văn, ... Trong mỗi loại hình có các ngành đào tạo và các bộ sưu tập. Mỗi bộ sưu tập có thể bao gồm nhiều bài/mục...

Các đơn vị trong Thư viện số

Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

Recently Added

View more